Kategoria: PKO BP


Lokata w PKO BP

Lokata w PKO BP

PKO Bank Polski jest liderem wśród instytucji bankowych działających na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto tworzy własną grupę kapitałową, czyli Grupę PKO Banku Polskiego. Podwaliny pod współczesną siłę banku położyła instytucja finansowa powołana w pierwszych miesiącach istnienia II Rzeczpospolitej.

Dlatego też PKO Bank Polski może pochwalić się kilkudziesięcioletnią historią działalności na rynku polskim. W tym czasie zaufało mu miliony polaków reprezentujących wiele pokoleń. Bank ma jedną z największych sieci placówek i bankomatów w kraju. Swoje usługi oferuje również za pośrednictwem bankowości internetowej oraz telefonicznego biura obsługi.

Niższe oprocentowanie w PKO BP

Niższe oprocentowanie w PKO BP

PKO Bank Polski zdecydował się właśnie obniżyć oprocentowanie swoich wybranych lokat. Stawki spadły o 0,1-0,2 punktów procentowych. Zmiany obejmują lokaty półroczne i lokatę na 24 miesiące. W przypadku lokaty „3+3M na nowe środki” stawka spadła z 1,3 do 1,2%. Takie odsetki zostaną wypłacone klientowi, który utrzyma depozyt przez dwa trzymiesięczne okresy trwania lokaty. Oprocentowanie lokaty półrocznej uzależnione jest od kwoty zdeponowanych środków. Teraz Bank gwarantuje 1,1% dla kwoty poniżej 20 tysięcy złotych, 1,20% dla kwoty od 20 do 50 tysięcy złotych i 1,3% dla lokaty powyżej 50 tysięcy złotych.

Autolokacja w PKO BP

Autolokacja w PKO BP

PKO BP oferuje klientom nowy produkt dający szansę na większy zysk z inwestycji poprzez rozłożone w czasie i stopniowe przesuwanie środków z lokaty do subfunduszu o zwiększonym potencjale zysku. Po przystąpieniu do programu wpłacone środki będą co miesiąc automatycznie przenoszone z dwunastomiesięcznej lokaty do wybranego subfunduszu. Nowy program inwestycyjny PKO Banku Polskiego jest skierowany do osób, które poszukują innowacyjnych, a zarazem prostych rozwiązań gromadzenia oszczędności. Ci, którzy nie chcą trudzić się kontrolowaniem stale zmieniającej się sytuacji na rynkach giełdowych, mogą więc skorzystać z mechanizmu uśredniania ceny zakupu akcji.

Lokata strukturyzowana w PKO BP

Lokata strukturyzowana w PKO BP

Lokata strukturyzowana od PKO BP została oparta na koszyku akcji spółek nowych technologii, które Bank zaoferował swoim klientom już 2 lata temu. Wśród nich znajdują się Apple, Alphabet (poprzednie Google), Facebook, Twitter, Amazon, eBay, Netfilix oraz Yahoo!. Spółki te zostały wybrane spośród wielu na podstawie takich kryteriów jak perspektywy wzrostu biznesu i rozwoju rynku nowych technologii oraz innowacyjność. Dotychczas przyniosła ona zysk inwestorom w wysokości 10% za cały okres inwestycji, co oznacza zwrot środków w wysokości około 5% w skali roku.

Lokata Kapitał Na Marzenia i 5%

Lokata Kapitał Na Marzenia i 5%

Lokata Kapitał Na Marzenia to oferta przygotowana i szeroko promowana przez PKO Bank Polski. Produkt pozwala na regularne odkładanie środków finansowych, które można później przeznaczyć na dowolny cel. Umowę można podpisać na 12 lat. Korzyści ma zapewnić właśnie długi okres oszczędzania, atrakcyjne oprocentowanie oparte na stawce referencyjnej WIBOR 3M oraz premie odsetkowe. Podstawą jest oczywiście regularne odkładanie środków finansowych. Bank daje do wyboru pięć wariantów oszczędzania.

Lokata Wzrastająca z zyskiem do 3,6%

Lokata Wzrastająca z zyskiem do 3,6%

Lokata Wzrastająca z zyskiem do 3,6% to nowość w ofercie Inteligo. Depozyt jest dostępny online w ramach konta firmowego. Minimalna kwota, jaką należy posiadać by skorzystać z tej oferty to 2 tysiące zł. Bank ustalił również maksymalną kwotę, jaką można ulokować na pojedynczej lokacie. Jest to 35 tysięcy zł. Lokata jest przewidziana na trzy miesiące. W każdym z miesięcy obowiązuje inne oprocentowanie, ale z drugiej strony stałe w skali miesiąca. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 0,3% w skali roku, w drugim 0,6% w skali roku, a w trzecim 3,6% w skali roku.

Zyski z lokaty strukturyzowanej w PKO Banku Polskim

Zyski z lokaty strukturyzowanej w PKO Banku Polskim

28 lutego 2015 r. upłynął okres inwestycyjny dla lokaty strukturyzowanej, oferowanej przez PKO Bank Polski w 2012 r. Inwestycja poczyniona przez klientów banku w 2012 r. okazała się „strzałem w dziesiątkę”. Na koniec 2,5-letniego okresu lokaty, inwestorzy odnotowali 12% zysk w skali roku, przed opodatkowaniem. Lokata ustrukturyzowana polegała na połączeniu 3-miesięcznej lokaty z oprocentowaniem 8% w skali roku oraz lokaty strukturyzowanej opartej na indeksie WIG20, skupiającym 20 największych spółek funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Lokata mobilna w IKO

Lokata mobilna w IKO

Klienci posługujący się aplikacją mobilną IKO zyskali nowe możliwości. Mogą teraz otwierać lokaty terminowe w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem tejże aplikacji mobilnej. Specjalnie dla osób, które zainteresują się nowymi możliwościami bank przygotował specjalną lokatę mobilną charakteryzującą się promocyjnym oprocentowaniem. Na temat nowych możliwości aplikacje wypowiada się Michał Macierzyński, Zastępca Dyrektora Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej w PKO Banku Polskim:

SKO i bezpieczna droga do szkoły

SKO i bezpieczna droga do szkoły

360 tysięcy gadżetów odblaskowych i ulotek informujących o podstawowych zasadach bezpieczeństwa dotyczących ruchu drogowego przygotował PKO Bank Polski. Trafią one do szkół uczestniczących w programie SKO (Szkolne Kasy Oszczędnościowe) i Policji. Szkoły otrzymają 190 tysięcy kompletów przeznaczono dla szkół. Reszta trafi do Policji. Jej przedstawiciele rozdadzą zestawy uczestnikom programu Bezpieczna droga do szkoły. Inicjatywa banku ma na celu uświadomienie jak w prosty sposób używając odblasków można zadbać o bezpieczeństwo na drodze.

3-letnia lokata strukturyzowana w PKO

3-letnia lokata strukturyzowana w PKO

Rozpoczęła się właśnie subskrypcja trzyletniej lokaty strukturyzowanej w PKO Banku Polskim. Aktywami bazowymi w tym przypadku są akcje sześciu spółek z branży energetycznej (Electricite de France SA, Duke Energy Corp., Iberdrola SA, Fortum OYJ, SSE PLC i E.ON SE). Minimalna kwota potrzebna do udziału w inwestycji to 2 tysiące zł. Bank gwarantuje zwrot 100% zainwestowanego kapitału po zakończeniu inwestycji. Tak na temat wypowiada się Adam Frankowski, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych w PKO Banku Polskim: