Kategoria: Zmiana prawa, umów i warunków


Zmiana oprocentowania w neoBANKU

Zmiana oprocentowania w neoBANKU

Od 10 maja 2016 roku zmianie uległo oprocentowanie energoLOKATY 3M PLUS oferowanej przez neoBANK. Obecnie wynosić będzie 2,8% w skali roku. Jest to lokata kwartalna o stałej stopie procentowej. Oferta skierowana jest do nowych klientów Oddziału onLINE neoBANKU. Mogą oni założyć dowolną liczbę lokat, lecz ich łączna suma nie może przekroczyć 1 miliona złotych. Minimalna kwota zdeponowanych pieniędzy wynosi natomiast 1 tysiąc złotych. By założyć energoLOKATĘ 3M PLUS należy złożyć wniosek przez serwis internetowy neoBANKU i poczekać na kontakt z konsultantem, który zweryfikuje dane osobiste i udzieli dalszych wskazówek postępowania.

ranking lokat

Zmiana oprocentowania w ING Banku Śląskim

Zmiana oprocentowania w ING Banku Śląskim

Od 25 maja 2016 roku ING Bank Śląski wprowadza zmiany dotyczące warunków niektórych produktów oszczędnościowych, które skierowane są do klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Wśród ofert, których modyfikacje te dotyczą, znajduje się między innmi Smart Saver, czyli lokata polegająca na tym, że ustalony procent od kwoty dokonanej transakcji lub jej zaokrąglenie pobierane jest z konta bankowego i odkładane na oprocentowanym w wysokości od 1 do 2% rachunku oszczędnościowym. We wszystkich przypadkach zmiany dotyczą obniżenia wysokości oprocentowania.
Nowe oprocentowanie neoLOKATA

Nowe oprocentowanie neoLOKATA

Od 11 lutego 2015 roku wchodzi w życie nowe oprocentowanie lokat internetowych dostępnych w neoBANKU. Mowa tu o neoLOKATAch. Zmiany dotyczą oferty kierowanej do klientów posiadających konto osobiste, internetowy rachunek techniczny, portfel depozytowy lub konto rolnicze. Warunki dotyczące zakładania lokat pozostają bez zmian. Każdy klient może założyć dowolną liczbę lokat. Minimalna wartość lokaty to 500 zł. Łączna wartość wszystkich założonych przez jednego klienta lokat nie może przekroczyć kwoty 1 miliona zł.

Zmiana w ofercie neoLOKAT

Zmiana w ofercie neoLOKAT

Mamy do czynienia z kolejnymi zmianami w ofercie neoLOKAT. Tym razem neoBANK postanowił zmienić oprocentowanie dostępnych depozytów. Poniżej prezentujemy aktualne stawki oprocentowania lokat dostępnych w neoBANKU. Zmiany weszły w życie 4 lutego 2015 roku. Informacje dotyczące zmian oprocentowania można znaleźć między innymi na stronie banku. W tym miejscu prezentujemy nowe stawki oprocentowania.

Nowe oprocentowanie lokat w ING

Nowe oprocentowanie lokat w ING

Od 3 lutego 2015 roku wchodzi w życie nowa tabela oprocentowania lokat terminowych dostępnych w ofercie ING Banku Śląskiego. Zmiany dotyczą zarówno lokat oferowanych klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Mowa o lokatach terminowych w złotych. O zmianach można przeczytać między innymi na stronie internetowej banku. W tym miejscu prezentujemy stare i nowe stawki oprocentowania. Nowe oprocentowanie lokat terminowych w ING wygląda następująco:

Opodatkowanie polisolokat

Opodatkowanie polisolokat

Podatek od zysków kapitałowych obejmuje między innymi lokaty terminowe. Sposobem na ominięcie tego podatku było zakładania tak zwanych polisolokat. Od 1 stycznia 2015 roku podatek obejmie również i tego typu produkty. Ministerstwo Finansów dopięło swego i lokaty w formie polis na życie i dożycie będą opodatkowane według stawki 19%. Zmiany obejmą również produkty strukturyzowane. Oficjalnym powodem wprowadzenia zmian jest ujednolicenie systemu podatkowego. Innym powodem jest chęć zwiększenia wpływów do budżetu z tytułu podatków.

Oprocentowanie obligacji skarbowych w sierpniu

Oprocentowanie obligacji skarbowych w sierpniu

Sierpień przyniesie zmiany w oprocentowaniu obligacji skarbowych. W przypadku obligacji na dwa i trzy lata zostanie ono dostosowane do spadających rentowności obligacji handlowanych na rynku hurtowym. Oprocentowanie zostanie utrzymane na dotychczasowym poziomie w przypadku obligacji na cztery i dziesięć lat. Tak na temat wypowiada się Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów:

FM Bank zmienia oprocentowanie SMART Lokat

FM Bank zmienia oprocentowanie SMART Lokat

SMART Lokaty to oferta lokat FM Banku dostępna za pośrednictwem sklepu lokat www.smartlokaty.pl. W sklepie założyć można lokaty bez konieczności zakładania konta w banku. Są tam również dostępne takie depozyty w przypadku, których założenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego jest konieczne. Bank postanowił niestety obniżyć oprocentowanie części dostępnych tam depozytów. Zmiany dotknęły zarówno lokat w wypadku, których nie jest wymagane założenie konta jak i tych, których bez konta założyć nie można.

Lokata progresywna 6M i Lokata terminowa Rynek + 30M

Lokata progresywna 6M i Lokata terminowa Rynek + 30M

Lokata progresywna 6M i Lokata terminowa Rynek + 30M to nowe produkty depozytowe dostępne w ofercie Banku Pocztowego. W przypadku pierwszego depozytu oprocentowanie rośnie co miesiąc by w ostatnim osiągnąć pułap 5,5% (zgodnie z nazwą jest to lokata progresywna). Średnie oprocentowanie lokaty to 3,25%. W przypadku drugiego produktu mamy do czynienia z lokatą terminową przewidzianą na 30 miesięcy. Oprocentowanie lokaty jest zmienne. Oprocentowanie uzależnione jest od wskaźnika WIBOR 3M oraz stałej marży 1,2%. Im wyższy WIBOR 3M tym klient może więcej zarobić.

Belka – obniżka stóp mało prawdopodobna

Belka – obniżka stóp mało prawdopodobna

W wywiadzie dla agencji Bloomberg prezes NBP prof. Marek Belka stwierdził, że obniżka stóp procentowych wciąż jest mało prawdopodobna. Prezes wspomniał również o deflacji – ten problem na razie nas nie dotyczy. Tym niemniej w jego opinii Polska może mieć negatywny wskaźnik inflacji w trzecim kwartale 2014 roku. Jego zdaniem po przyszłotygodniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o politykę dotyczącą stóp procentowych. Najprawdopodobniej zostaną one na obecnym poziomie.