Kategoria: Oprocentowanie, prowizje i opłaty


Zmiana oprocentowania w ING

Zmiana oprocentowania w ING

Zmiany stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a właściwie kolejne ich obniżki spowodowały reakcję banków, które zmieniły między innymi oprocentowanie depozytów. Przytaczamy tu przykład ING Banku Śląskiego, który podjął decyzję o zmianie oprocentowania wybranych produktów oszczędnościowych przeznaczonych dla klientów indywidualnych. Bank zmienił oprocentowanie następujących produktów: Lokata Ekstra Premia w zł dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w zł, eLokata w zł dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w zł oraz Lokata Standardowa w zł.

ranking lokat

Kolejna obniżka stóp procentowych

Kolejna obniżka stóp procentowych

W ubiegłym tygodniu zgodnie z oczekiwaniami mieliśmy do czynienia z kolejną obniżką stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę o 25 punktów bazowych do poziomu 2,5%. W wyniku tej decyzji mamy obecnie do czynienia z najniższą stopą procentowa w historii. Jest to dobra wiadomość dla osób kupujących mieszkanie na kredyt. Nieco gorsza dla tych, którzy chcieli założyć lokatę bankową. Kolejne obniżenie stóp spowoduje dalszą obniżkę oprocentowania na lokatach.
Banki przepłacają

Banki przepłacają

Oprocentowanie lokat spadło już poniżej 3%. O tym wspominaliśmy już kilka razy. Jednak warto zwrócić uwagę na inną sprawę. Jak donoszą eksperci i tak oprocentowanie lokat jest wyższe niż powinno być w rzeczywistości. Po porównaniu stawek oprocentowania lokat bankowych z obecnymi stopami procentowymi można dojść do wniosku, że oprocentowanie na lokatach i tak jest wysokie. Stąd prosty wniosek, że banki przepłacają za oszczędności powierzone im przez klientów. Okazuje się jednak, że taka sytuacja trwa już od wielu lat. Jest to efekt wojny o klienta.

Niskie stopy procentowe

Niskie stopy procentowe

Stopy procentowe stanowią dla rynku finansowego i banków bardzo ważny element ich funkcjonowania. Zmiany stóp procentowych bezpośrednio wpływają na przykład na zmianę oprocentowania lokat bankowych czy innych produktów. Kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych niemal natychmiast znajdują odzwierciedlenie w obniżkach oprocentowania właśnie lokat.