Czerwcowy ranking 6M

Korzystając z opracowań i rankingów przygotowanych przez portal finansowy Bankier.pl prezentujemy najlepsze dotychczasowe oferty depozytowe w kategorii lokat przewidzianych na okres sześciu miesięcy. Oczywiście obecna sytuacja i niskie stopy procentowe nie pozwalają na osiąganie wysokich zysków z lokat terminowych, ale warto lepiej przyjrzeć się ich ofercie, ponieważ można tam znaleźć również coś dla siebie. O wiele większym zainteresowaniem mogą cieszyć się fundusze inwestycyjne czy produkty strukturyzowane, ale te wiążą się również z większym ryzykiem.

Najlepszą czerwcową lokatą na okres sześciu miesięcy okazała się Lokata Power oferowana przez Idea Bank. Oprocentowanie dla nowych środków w przypadku tej oferty to 2,9% w skali roku. Na drugim miejscu z oprocentowaniem 2,7% w skali roku znalazły się Lokata BIZ Spinająca oferowana przez BIZ Bank i SMART Lokata oferowana przez Bank SMART. Trzecie miejsce przypadło Plus Bankowi i Lokacie internetowej oprocentowanej na 2,65% w skali roku. Ranking dotyczy lokat na 1 tysiąc zł.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię