Meritum Bank Mobilny w technologii Touch ID

Meritum Bank Mobilny w technologii Touch ID

Meritum Bank umożliwił swoim klientom logowanie się do aplikacji mobilnej za pośrednictwem odcisku palca. Jest to prawdziwa innowacja. Na polskim rynku Meritum Bank wprowadził tę opcję, jako pierwszy. Również w Europie jest jednym z nielicznych banków, które dają klientom dostęp do tak nowoczesnego i wygodnego rozwiązania. Identyfikacja jest dostępna na iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus oraz tabletach iPad Air 2 i iPad mini 3. Na temat wypowiada się Marcin Kusznier, menedżer projektów bankowości mobilnej:

Subfundusz Global Partners KBC Strategy 90 April

Subfundusz Global Partners KBC Strategy 90 April

Subfundusz Global Partners KBC Strategy 90 April to nowość w ofercie inwestycyjnej Deutsche Banku. Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie subfunduszem jest KBC Asset Management w Luksemburgu (w naszym kraju reprezentowany przez KBC TFI SA). Z jednej strony rozwiązanie to nie gwarantuje ochrony inwestowanego kapitału, ale z drugiej strony zastosowany mechanizm zabezpieczeń pozwala na zminimalizowanie ryzyka przy inwestycji w akcje. Na temat oferty wypowiada się Tomasz Kowalski, Dyrektor Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego KBC TFI:

EKOlokata Premium i EKOlokata Korzystna

EKOlokata Premium i EKOlokata Korzystna

EKOlokata Premium i EKOlokata Korzystna to dwa nowe depozyty wprowadzone do oferty Banku Ochrony Środowiska. W przypadku pierwszej lokaty mamy do czynienia z trzymiesięcznym okresem deponowania środków. Oprocentowanie tego produktu to 3,1% w skali roku. Obejmuje ono zarówno stare jak i nowe środki (oprocentowanie). Drugi produkt, czyli EKOlokata Korzystna to depozyt przewidziany na cztery miesiące. W przypadku nowych środków wpłacanych na lokatę oprocentowanie wynosi 2,85%. Dla środków starych obowiązuje oprocentowanie 2,7%.

Happy hours w Santander

Happy hours w Santander

Happy hours w Santander – kolejna specjalna oferta depozytowa przygotowana przez bank. Santander Consumer Bank stara się wyjść naprzeciw wymaganiom klientów, którzy w dobie niskich stóp procentowych mają ogromne trudności ze znalezieniem dobrze oprocentowanych lokat. Właśnie dlatego bank przygotował ofertę specjalną, a mianowicie lokatę Direct+ On-line oprocentowaną na poziomie 2,5% w skali roku. Depozyt jest przewidziany na dwadzieścia cztery miesiące. Specyfika oferty pozwala na założenie lokaty wyłącznie 19 marca 2015 roku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Hit Tygodnia w Banku Ochrony Środowiska

Hit Tygodnia w Banku Ochrony Środowiska

BOŚ w ramach akcji promocyjnej Hit Tygodnia wprowadził do swej oferty dwa nowe produkty, mianowicie dwie lokaty terminowe: 4-miesieczną i 6-miesięczną. Oprocentowanie lokaty jest uzależnione od jej długości. W przypadku lokaty 4-miesiecznej w ramach Hitu Tygodnia oprocentowanie wynosi 2,80%, a w przypadku lokaty 6-miesiecznej w ramach Hitu Tygodnia oprocentowanie wynosi już 2,85%. Oprocentowanie w obydwu przypadkach jest stałe w skali roku.

Przynosząca zyski lokata „Niemieccy Giganci” chlubą Idea Banku

Przynosząca zyski lokata „Niemieccy Giganci” chlubą Idea Banku

Przed rokiem Idea Bank promował trzyletnią z założenia lokatę strukturyzowaną „Niemieccy Giganci”. Po upływnie 365 dni klienci, którzy skorzystali z oferty mogą cieszyć się z wypracowanego 9% zysku. Zyski na lokacie warunkowane były poziomem wartości cen akcji pięciu niemieckich spółek, tj. BMW, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Henkel i Metro. Według założeń lokaty, spółki miały utrzymać poziom początkowy lub osiągnąć wzrost.

Wiosenne koszenie odsetek w Banku BPH

Wiosenne koszenie odsetek w Banku BPH

Bank BPH przygotował kuszącą ofertę dla użytkowników kart kredytowych. Dzięki promocji „Kosimy odsetki na wiosnę” na 3 miesiące zniesiony zostaje obowiązek pokrycia odsetek od zadłużenia na karcie kredytowej i wykonanych transakcji bezgotówkowych. Oferta skierowana jest dla nowych klientów Banku BPH, którzy zdecydują się przenieść rachunek karty kredytowej do Banku BPH, zamieniając dotychczasowa kartę kredytową na kartę Fair Banku BPH. Zaletą promocji jest, że wspomniany okres bezodsetkowy obejmuje również transakcje bezgotówkowe zrealizowane kartą kredytową Fair. Standardowy grace period, czyli okres odroczonej spłaty transakcji bezgotówkowej wynosi 54 dni.

Nowa forma inwestycji z „Kapitalną Parą” Eurobanku

Nowa forma inwestycji z „Kapitalną Parą” Eurobanku

W ofercie Eurobanku pojawił się nowy produkt, stanowiący mix nieodnawialnej, 4-miesiecznej lokaty terminowej oraz inwestycji w fundusz Amundi Parasolowego FIO. Aby skorzystać z promocji należy zainwestować minimalną kwotę 5 tys. zł. Wkład klienta jest dzielony po 50% i przeznaczany w takich proporcjach na lokatę i zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Pieniądze złożone na lokacie objęte są wysokim 5% oprocentowaniem w skali roku.

Best In Sales dla BZ WBK

Best In Sales dla BZ WBK

Best In Sales to nagroda, którą uhonorowano Bank Zachodni WBK. Wyróżnienie przyznało jury konkursu Annual European Structured Products & Derivatives Awards. BZ WBK otrzymał nagrodę dla największego dystrybutora produktów strukturyzowanych w 2014 roku w naszym kraju. Warto pamiętać, że w minionym roku to właśnie BZ WBK dystrybuował najwięcej detalicznych produktów strukturyzowanych biorąc pod uwagę liczbę produktów i wartość emisji. Tak na temat nagrody oraz dystrybucji produktów strukturyzowanych wypowiada się Piotr Napierała, menedżer ds. produktów strukturyzowanych Banku Zachodniego WBK:

Utrata odsetek z lokaty, a zamknięcie konta osobistego

Utrata odsetek z lokaty, a zamknięcie konta osobistego

Wobec niedomówień w kwestii utraty odsetek z tytułu lokaty po zamknięciu konta osobistego głos w sprawie zabrał rzecznik prasowy SK Banku, prof. Waldemar Dziak, który wyjaśnił, że w „SK banku funkcjonują dwa typy lokat terminowych. Klient SK banku może według własnego wyboru założyć lokatę całkowicie niezależną od konta osobistego, bądź lokatę z tym kontem powiązaną w taki sposób, że wszystkie czynności powodujące rozwiązanie umowy o prowadzenie konta osobistego, będą automatycznie odnosiły taki sam skutek w stosunku do lokaty.”